Euver Us

De Stiechting Limbörgse Academie ’n nonprofit organisatie die op ’t begin vaan 2007 opgeriech is gewore. Häör buut is mèt modern middele de Limbörgse taol touwgankelek te make veur e groet publiek en spraokweitesjappers, veur zoe ’n contributie aon ’t behaajd en de wijer oontwikkeling vaan de spraok te lievere. Dr. Yuri Michielsen-Tallman, LL.M (Harvard) en Stuart LaRosa, MA (UC Santa Cruz) zien de opriechters vaan de Stiechting Limbörgse Academie, die häöre zetel in Nederland heet. Eus Limbörgs spraokprojek is aongeslote bij 't ibiblio nètwerk vaan de University of North Carolina at Chapel Hill.

Es oonderdeil vaan de academie is ’nen Academischen Adviesraod opgezat gewore. Väöraonstaonde taolkundege geven us raod en promote versjèllende deile vaan eus werk. Veer zien zier verierd tot oonder aandere Orrin W. Robinson, perfesser op de Amerikaonse universiteit vaan Stanford, John McWhorter, perfesser op ’t Manhattan Institute in New York, en Michiel de Vaan vaan de Universiteit Leide lidmaotsjap vaan euzen Academischen Adviesraod aongenomen höbbe.

De academie wèrk ouch same mèt stiepers binne Limbörg. Limbörgse bedrieve weure genuujd mèt te doen aon eus Seipgens Program. Hun donaties en stiepersgelder contribuere aon de financering vaan dit projek. Wijer doorzeuk ’ne groete gróp vrijwèllegers alle besjikbaar gesjreve bronne, zoe wie internètbronne veur wäörd, citaote en gezègkdes. De matriaole heivaan weure gebruuk veur Limbörgse dictionairs te sjaffe nao en vaan Ingels en Hollands. ’nen Open source veur de Limbörgse lies vaan wäörd is opgezat gewore, zoetot e groet publiek kint participere in dit projek. Redacteurs zörge deveur tot dees wäörd conform de officieel Limbörgse spelling vaan 2003 gespeld zölle weurde.

De academie sjaf ouch de open source biejeinzeumering veur alle Limbörgse gesjreve bronne, boe-oonder literatuur, zoe wie romans en gediechte, opgeveurde kuns, wie kemediestökke, (kemikke) opera’s en musicals, ledertekste, internètbronne en ander tekste veur die biejein te zeuke en te rangere. Daoneve weure ouch rifferentiewerke, wie dictionairs vaan Limbörgs en zien dialekte, en verwiezinge nao weitesjappelek oonderzeuk vaan de spraok op dees site gezat. Die zölle oonderdeil zien vaan de open source biejeinzeumering, boe-aon ederein kint contribuere.

’ne Iersten opzat veur ’t sjrieve vaan ’n historie vaan de Limbörgse taol, häör gebruuk en häör literatuur is gemaak op groond vaan oonderzeuk vaan e deil vaan de besjikbaar literatuur. Weitesjappers weure geëncourageerd veur kontak mèt us op te numme um aon dit doorloupend projek mèt te doen.

Dit gedeilte vaan eus site vertèlt Uuch mie euver wee veer zien en wat veur projekte veer oondernumme. De navigatiebalk aon de linkerkant informeert Uuch euver de versjèllende lui die bij dit projek betrokke zien, zoe wie menere boe-op Geer aon sommege vaan eus projekte ’n contributie kint lievere.